Lad os hjælpe dig med dit næste byggeprojekt

Kontakt os her

DANSK BYGGERI OG BYG GARANTI

Hvad er Byg Garanti?
Byg Garanti er et økonomisk sikkerhedsnet under de private forbrugere, der indgår aftaler med virksomheder, der er medlem af Dansk Byggeri.

Byg Garanti dækker kundens tab som følge af fejl og mangler ved et håndværksarbejde, hvis et medlem af Dansk Byggeri har tabt en sag ved Byggeriets Ankenævn – fx på grund af konkurs, død, ophør eller lignende.

Fakta om Byg Garanti

 • Byg Garanti dækker arbejde udført for private kunder på deres private bolig.

 • Byg Garanti dækker det beløb, som forbrugeren har fået tilkendt i Byggeriets Ankenævn, men maksimalt 150.000 kr. inkl. moms pr. byggesag.

 • Byg Garanti gælder i 3 år for synlige fejl og 10 år for skjulte fejl.

 • Byg Garanti dækker kun, hvis virksomheden er medlem af Dansk Byggeri, når aftalen indgås.

 • Byg Garanti gælder for den person, der har indgået aftalen med håndværkeren.

Byg Garanti dækker

 • Tab som følge af håndværksmæssige mangler ved arbejder, der er udført på forbrugerens private bolig, når arbejdet er aftalt med et medlem af Dansk Byggeri

 • Tækkearbejder, hvis virksomheden er medlem af Dansk Tækkemandslaug, når aftalen bliver indgået

 • Tagmalerarbejder, hvis virksomheden er medlem af Dansk Byggeri Tagmalerforening, når aftalen bliver indgået

Byg Garanti dækker IKKE

 

 • Arbejder på udlejningsejendomme, ejerlejlighedsejendomme og andelsboligejendomme er ikke dækket af garantiordningen, når det er en type arbejde, der sædvanligvis laves som fælles arbejde og betales som fællesudgift. Byg Garanti dækker altså ikke, hvis bygherren (aftaleparten) er en forening

 • Arbejder på erhvervsejendomme

 • Arbejder der udgør en del af et nybyggeri med en samlet entreprisesum på over 1.000.000 kr. inkl. moms.

Kontakt os idag

FORNAVN *
EFTERNAVN *
EMAIL *
TELEFON

EMNE

HVORDAN KAN VI HJÆLPE?